Välkommen till KBT Karlstad

KBT Karlstad erbjuder samtalsterapi på vår mottagning i centrala Karlstad. Som vårt namn antyder arbetar vi främt med KBT vilket ofta ger något mer lätta terapisamtal. Det är något vi dessutom strävar efter, att samtalen inte ska vara onödigt tunga. Istället vill vi så snart som möjligt söka efter lösningar som känns bekväma för dig.

Inget är för stort eller för litet att samtala kring. Funderar du på att söka terapi är det nog befogat och då bör du kontakta oss så snart som möjligt.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterpi, KBT, är en arbetsmetod som framgångsrikt kan användas på många olika områden. Det kan exempelvis handla om att hantera ångest, depression eller en livskris. Arbetsmetoden uppfattas många gånger som något lättare än andra terapiformer.

Många har föreställningen om att terapi alltid sker genom långsamma och tunga samtal. Samtal som fylls av långa tystnader, granskande blickar och gärna uppehåller sig kring barndom och uppväxt. Vår uppfattning är att den typen av samtal snarare kan förstärka känslan av problem än att finns en väg därifrån. Det kan vara nödvändigt att titta lite bakåt men inte uppehålla sig där mer än nödvändigt, för att istället se framåt så snart som möjligt. Det som varit kan man istället använda sig av, reflektera över och utifrån det finna en väg framåt eller stärka känslan av att inte hamna tillbaka i det som varit. Man drar helt enkelt lärdom av det.

Kontakta oss så blir vi din lösningsfokuserade samtalspartner.

 

Välkommen till KBT Karlstad!