Välkommen till KBT Karlstad

KBT Karlstad är en modern mottagning dit du kan vända dig för att få snabb hjälp. Vår terapi grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen ser mer till nutid och framtid än att se bakåt. Samtalen tenderar att vara lösningsfokuserade för att du ska känna resultat så snart som möjligt.

Vi finns i centrala Karlstad med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.

Vad är KBT?

KBT är fortkortningen för kognitiv beteendeterpi och är en mycket vanlig terapiform. Samtalen sker genom att tillsammans identifiera problematik och där efter söka en applicerbar lösning. Man ser inte så mycket bakåt i tiden utan arbetar för att finna lösningar som ska vara hållbara framåt. Det finns en lång rad så kallade verktyg du kan komma att få använda. Verktygen utgör exempelvis ett sätt att bryta tankar eller beteenden. KBT-terapi kan framgångsrikt användas vid depression, ångest eller för att bygga upp självkänslan för att nämna några områden.

Om något plötsligt hänt som gör att du behöver hjälp snabbt kan vi erbjuda akuttider.

Välkommen till KBT Karlstad!