Välkommen till KBT Karlstad

KBT Karlstad är en modern mottagning dit du kan vända dig när du snabbt behöver hjälp. Vår terapi grundar sig främst på kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen ser mer till nutid och framtid än bakåt. Samtalen tenderar att vara lösningsfokuserade för att du ska känna resultat så snart som möjligt. När negativa tankar och känslor blivit för starka och/eller övergått till ett ältande behöver man bryta detta skyndsamt. Vi finns här för att hjälpa dig med att ta tillbaka kontrollen över ditt liv där KBT terapi utgör grunden.

Vi känner till att många drar sig för att söka terapi eftersom man inte riktigt vet om ens problematik är tillräckligt svår för att söka terapi. Vi anser att det är du själv som ska avgöra det och ingen annan. Känner du att tankar, känslor eller en situation blivit till ett besvär för dig bör du ta hjälp. Inga tankar eller händelser ska heller kännas fel att ta upp i ett terapisamtal. Ingen kommer ifrågasätta dig hos oss.

Även om KBT terapi söker efter lösningar och ser mycket framåt bortser man inte från vad som hänt bakåt i tiden. För att ta reda på varför du tänker eller reagerar som du gör idag går man igenom olika områden bakåt i tiden. Ibland ses samband med tidigare upplevelser eller påverkan vilket kan användas för att hitta en bra och långsiktigt hållbar väg framåt. KBT terapi begränsar sig som regel till att fördjupa sig först på områden där man ser att något kan vara av intresse för att hantera den aktuella problematiken.

Vad är KBT?

KBT är fortkortningen för kognitiv beteendeterpi vilket är en mycket vanlig terapiform. Samtalen sker genom att tillsammans identifiera problematik och där efter söka en applicerbar lösning. Man ser inte så mycket bakåt i tiden utan arbetar för att finna lösningar som ska vara hållbara framåt. Det finns en lång rad så kallade verktyg du kan komma att få använda. Verktygen utgör exempelvis ett sätt att bryta tankar eller beteenden. KBT-terapi kan framgångsrikt användas vid depression, ångest eller för att bygga upp självkänslan för att nämna några områden.

Mottagning i Karlstad för hela Värmland

Vi finns i centrala Karlstad med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Utöver boende i Karlstad kan även boende i följande kommuner vända sig till oss: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Om du är i akut behov av vår hjälp kan du alltid komma i kontakt med vår jourtjänst.

Välkommen till KBT Karlstad!