Ångest

Ångest är något helt naturligt som vi alla har i oss. En kort och mycket förenklad förklaring är att ångest är kroppens eget larmsystem som kan starta exempelvis vid en fara eller när vi hamnar i en trängd situation. Hjärnan kan ge signaler om att fly, att helt enkelt undvika eller minska risken för det som uppleva som en fara eller det obehagliga.

Ångest kan yttra sig genom exempelvis pulsökning och att man blir darrig. Det är en något högre ångest men kan även ge fler och kraftigare besvär. Vid en ångestattack blir besvären kraftigare och man kan uppleva andningssvårigheter och tryck över bröstet. Är det första gången man upplever en ångestattack kan det vara en mycket obehaglig upplevelse.

Ångest är som sagt helt naturligt men när man har en ihållande ångest, att det återkommer om och om igen eller att man upplever ångestattacker kan det vara bra att söka hjälp.

Terapi mot ångest i Karlstad

Vi erbjuder KBT terapi mot ångest på vår mottagning i Karlstad. Du behöver inte fundera över om den ångest du känner är tillräckligt stark för att söka hjälp för. Det är du och din upplevelse som avgör detta. Det kan vara bra att söka hjälp genom terapi i ett så tidigt skede som möjligt. 

Välkommen till KBT Karlstad!